Bình Định: Khu kinh tế Nhơn Hội cần được quy hoạch mở rộng quy mô

Ngày 22/8, tại Bộ Xây dựng đã diễn ra Hội nghị thẩm định nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế (KKT) Nhơn Hội, tỉnh Bình Định đến năm 2040, dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phan Thị Mỹ Linh – Chủ tịch Hội đồng thẩm định.

Toàn cảnh Hội nghị.

Theo báo cáo thuyết minh nhiệm vụ do Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia lập (VIUP – đơn vị tư vấn), việc lập điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng KKT Nhơn Hội, tỉnh Bình Định đến năm 2040 là đặc biệt cần thiết, vì quy hoạch chung xây dựng KKT Nhơn Hội, tỉnh Bình Định đến năm 2020 được lập từ năm 2005. Đến nay, sau 13 năm thực hiện, tuy KKT đã đạt được những thành tựu nhất định song nhiều tính chất, chức năng không còn phù hợp với tình hình thực tiễn, cần được thay thế bằng các chức năng phù hợp hơn.

Hơn nữa, phương án quy hoạch vùng tỉnh đang được tiến hành tạo ra nhiều thay đổi, cùng với việc khu công nghiệp (KCN), đô thị và dịch vụ BECAMEX – Bình Dương có quy mô 2.308ha tại xã Cam Vinh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận bổ sung vào KKT Nhơn Hội.

Phạm vi điều chỉnh quy hoạch có tổng diện tích 14.800ha, bao gồm KKT Nhơn Hội hiện hữu và khu vực mở rộng – KCN, đô thị và dịch vụ BECAMEX – Bình Dương, diện tích 2.800ha.

Nhiệm vụ đề ra các mục tiêu để đơn vị lập Đồ án quy hoạch nghiên cứu nhằm xây dựng KKT Nhơn Hội trở thành hạt nhân tăng trưởng, trung tâm đô thị công nghiệp, dịch vụ, du lịch của tỉnh Bình Định và vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, là đầu mối giao lưu quốc tế quan trọng, góp phần mở rộng thị trường khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và là cầu nối quốc tế với các thị trường Campuchia, Lào, Thái Lan.

Nhiệm vụ quy hoạch đồng thời đề ra “đầu bài” mở rộng phạm vi, ranh giới và quy mô KKT Nhơn Hội đáp ứng nhu cầu thu hút đầu tư phát triển trong tương lai; hoàn thiện cấu trúc không gian chức năng toàn khu và từng khu vực, nâng cao hiệu quả đầu tư, tạo giá trị gia tăng cho KKT; tạo cơ sở lập các quy hoạch phân khu, chi tiết, dự án đầu tư xây dựng và quản lý, bảo tồn phát triển theo quy hoạch.

KKT Nhơn Hội được quy hoạch với tính chất, chức năng là KKT có quy chế hoạt động riêng, gồm các KCN, thương mại, dịch vụ, cảng biển, đô thị, vận hành theo quy chế ưu đãi đặc biệt; là khu vực phát triển tương hỗ với TP Quy Nhơn và vùng phụ cận; là đầu mối giao lưu quốc tế quan trọng, góp phần mở rộng thị trường khu vực và quốc tế; góp phần bảo tồn giá trị sinh thái đầm Thị Nại; có vị trí quan trọng về an ninh, quốc phòng.

Nhiệm vụ cũng đề ra các yêu cầu trọng tâm nghiên cứu trong điều chỉnh quy hoạch chung KKT Nhơn Hội gồm: Điều tra, khảo sát, thu thập số liệu và phân tích đánh giá hiện trạng KKT; đánh giá tình hình phát triển kinh tế – xã hội của KKT, đề xuất các mục tiêu và phương hướng phát triển trong giai đoạn từ nay đến năm 2040 của KKT Nhơn Hội.

Nhiệm vụ đồng thời yêu cầu rà soát tổng thể nội dung quy hoạch chung đã được phê duyệt năm 2005 và tình hình thực tiễn phát triển đô thị tại KKT, trong mối liên quan với quy hoạch vùng, các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội.

Nhiệm vụ tập trung đánh giá thực trạng sử dụng đất và lồng ghép quy hoạch các ngành trên địa bàn tỉnh, làm cơ sở để đưa ra định hướng điều chỉnh phù hợp, khả thi; bổ sung các lĩnh vực nghiên cứu mà quy hoạch chung năm 2005 chưa yêu cầu như thiết kế đô thị, đánh giá môi trường chiến lược, ứng phó biến đổi khí hậu và nước biển dâng, hệ thống giao thông, chiếu sáng.

Đặc biệt, nhiệm vụ yêu cầu đánh giá định hướng mở rộng KKT ảnh hưởng đến phát triển của các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, trong đó có cụm công nghiệp Cam Vinh; xác định cụ thể ranh giới của KKT Nhơn Hội để đáp ứng các yêu cầu mới; cập nhật các chủ trương, dự án đã và đang triển khai; đánh giá và nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách, giải pháp quản lý, thực hiện quy hoạch.

Về định hướng phát triển không gian, đồ án điều chỉnh quy hoạch phải đề xuất được các chiến lược khung để làm cơ sở cho các giải pháp quy hoạch dựa trên các nguồn lực, các cơ chế chính sách phù hợp với các định hướng quy hoạch tổng thể kinh tế – xã hội hiện hành của tỉnh và của KKT.

Xác định các mối liên kết tương hỗ về không gian giữa KKT Nhơn Hội và vùng tỉnh, đề xuất mô hình phát triển, cấu trúc không gian KKT, phân bố hệ thống trung tâm đô thị đảm bảo phù hợp với quan điểm, mục tiêu phát triển đặc thù đô thị.

Xác định vị trí, quy mô, tính chất, chức năng các khu vực của KKT, nguyên tắc phát triển của vùng đô thị hóa mở rộng, các vùng chức năng khác, định hướng phát triển dài hạn các trục không gian, hành lang phát triển đô thị của KKT; đưa ra các giải pháp tổ chức không gian, hạ tầng cơ sở cho khu vực chức năng hiện hữu và các khu vực phát triển mới.

Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh phát biểu tại Hội nghị.

Nhằm giúp đơn vị tư vấn hoàn thiện báo cáo thuyết minh nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng KKT Nhơn Hội, các thành viên Hội đồng thẩm định đã đóng góp các ý kiến cụ thể về các lĩnh vực liên quan đến đầu tư, tài chính, công thương, tài nguyên môi trường, hạ tầng, phát triển đô thị, du lịch ở KKT Nhơn Hội.

Phó Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật (Bộ Xây dựng) Trần Anh Tuấn góp ý: Nhiệm vụ cần bổ sung yếu tố du lịch vào phần tính chất của KKT Nhơn Hội. KKT Nhơn Hội có nhiều lợi thế để phát triển du lịch, do đó Bình Định cần chú trọng khai thác các tiềm năng để đưa du lịch thành một trong những động lực quan trọng hàng đầu. Bên cạnh đó, điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng KKT Nhơn Hội cần chú trọng đến các nội dung liên quan đến ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, chú ý hạ tầng giao thông kết nối nội KKT và giữa KKT với các vùng khác.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng cảm ơn các ý kiến góp ý của các chuyên gia đại diện các Bộ, ngành Trung ương là thành viên Hội đồng thẩm định Bộ Xây dựng và cho biết, việc điều chỉnh chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng KKT Nhơn Hội sẽ tạo điều kiện thu hút đầu tư, triển khai các dự án thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Bình Định.

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh nhấn mạnh đến sự cần thiết phải điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng KKT Nhơn Hội, tỉnh Bình Định đến năm 2040 nhằm đáp ứng những yêu cầu mới và phù hợp với thực tế phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Bình Định, đồng thời đánh giá đơn vị tư vấn đã có nhiều nỗ lực thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Thứ trưởng yêu cầu đơn vị tư vấn phân tích rõ hơn sự cần thiết phải điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng KKT Nhơn Hội, tỉnh Bình Định đến năm 2040, đưa ra đánh giá kết quả triển khai thực hiện Quy hoạch chung xây dựng KKT Nhơn Hội, tỉnh Bình Định đến năm 2020 được lập từ năm 2005 cũng như những tác động của quy hoạch vùng, quy hoạch Quy Nhơn mở rộng ảnh hưởng đến quá trình thực hiện quy hoạch này.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh đề nghị đơn vị tư vấn tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng thẩm định Bộ Xây dựng, sớm hoàn thiện nhiệm vụ để Bộ Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Theo baoxaydung.com.vn