[ps2id id=’gioithieu’ target=”/]

An cư hiện tại

tích luỹ tương lai

Mỹ Thuận New Center

Thông tin đang được cấp nhật..

Theo quy hoạch, tỉnh Vĩnh Long có tính chất là đầu mối cơ sở giao thông quan trọng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long về đường bộ, đường thủy và đường sắt; trung tâm kho vận của vùng Đồng bằng sông Cửu Long có tầm quan trọng như 1 bản lề của hai trục hành lang kinh tế đô thị vùng Đồng bằng sông Cửu Long- Thành phố Hồ Chí Minh – Phnômpênh.

Đang cập nhật

TỔNG QUAN DỰ ÁN

  • Vị trí: thông tin đang được cập nhật
  • Tổng DT: thông tin đang được cập nhật
  • Quy mô: thông tin đang được cập nhật
  • Số lượng : thông tin đang được cập nhật
  • DT: thông tin đang được cập nhật
  • Dự kiến bàn giao:

Đang cập nhật