Nhà đầu tư hiện đang rót tiền vào đâu: Vàng, Chứng khoán, tiết kiệm hay BĐS?

Trước bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, làm ảnh hưởng chung đến nền kinh tế toàn cầu khiến cho thị trường trong nước biến động. Nhà đầu tư đều có xu hướng thay đổi hành vi lựa chọn kênh đầu tư sinh lợi hiệu quả giữa vàng, chứng khoán hoặc bất động..